SJ scries

SJ scries

Thông tin:

Scries SJ của đơn vít máy đùn thanh được trang bị tất cả các loại ốc vít áp dụng cho chế biến nhựa PVC, PE, PPR, và PEX vật chất, vv Nó có các tính năng như cuộc cách mạng tốc độ cao, thậm chí plasticization, sản lượng cao, nhỏ và đẹp hình với các thiết bị trục xuất không khí và nước làm mát, nhiệt độ tự động kiểm soát và điều chỉnh tốc độ vô cấp. Máy đùn được trang bị nhiều loại đầu máy và máy phụ trợ phù hợp để chế biến các sản phẩm nhựa nhiệt dẻo như màng mềm (cứng) đường ống, thanh, hội đồng quản trị, tấm và như vậy.