JT series

JT series


Thông tin:

 

 

 

Con lăn hành tinh đùn gồm trục trung tâm, trục hành tinh, cán thứ thùng, trường hợp, sưởi ấm và các bộ phận làm mát, rozzel, và như vậy. Cơ cấu sử dụng hệ thống mô hình, và có tính linh hoạt tốt. Khu vực liên hệ là năm lần máy đùn trước của một hoặc hai trục và phần hình dạng là rất phân tán và thống nhất, sản phẩm chất lượng cao như vậy thu được.

JT loạt các hành tinh vít máy đùn chủ yếu được sử dụng để sản xuất vật liệu sesitivity nhiệt cứng và nhựa PVC mềm và cũng cho ABS, TPO, TPU, và hỗn hợp của phụ polyalkene và trái phiếu.

Đặc trưng plasticization tốt, tự làm sạch, productility cao, cuộc sống lâu dài và hữu ích như vậy.